Otomatik Depolama Sistemleri - AS/RS

Otomatik istifleyiciler (Mini-Load AS/RS / Stacker Crane), yüksek raflı depolardaki kutulu ve kolili malzemelerin otomatik depolanması ve geri alınması için tasarlanmış çok fonksiyonlu bir sistemdir. Depo İçerisinde bir istifleyicinin dolaştığı merkezi bir koridor vardır. Koridorun sağında ve solunda kutu veya kolilerin istiflendiği raflardan oluşur. Sistemin girişinde istifleyicinin raftan aldığı koli veya kutuyu yerleştirdiği konveyörlerden oluşan bir sistemi mevcuttur.Konveyörler kutuyu ya da koliyi operatöre getirir, operatör işini bitirdikten sonra ürünü rafa yerleştirilmek üzere istifleyiciye teslim eder.Tüm sistem depodaki tüm malzemenin konumunu kaydeden ve gerçek zamanlı envanter tutan bir yönetim yazılımı tarafından kontrol edilir.Bilgisayar yazılımıyla kumanda edilen otomatik istifleyiciler, operatör yapılacak işlemin düğmesine bastıktan sonra, otomatik olarak depo koridorları boyunca ilerler, depolanacak ürünleri yerine bırakır veya geri alırlar.

Pektaş istifleme de, 40 yıldan fazla tecrübesiyle ve güçlü mühendislik bilgisiyle, otomatik istifleyici vinç teknolojisini en iyi uygulayan firmaların başında gelmekte olan sektörün lider firmalarındandır. Uzman danışman mühendis ekibimiz, deponuzun ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra, sizin için en ideal planlamayı yapar ve kendi ürettiği ve yıllardır başarıyla çalışan sistemi getirip anahtar teslimi kurarlar.

Depo alanlarının maliyeti, yüksek metrekare kira maliyetleri nedeniyle gittikçe yükselirken, artan rekabet yüzünden karlar oldukça azalmaktadır. Müşterilerinize en uygun fiyat teklifini verebilmek, ancak maliyetleri düşürmekle mümkün olabilir. Konvansiyonel depo sistemlerinde paletler, raflar arasında dolaşan istifleme cihazları (forklift) vasıtasıyla yüksek raflara kaldırılır. Ancak, depolarda raflar arasında, istifleme cihazlarının (forklift) hareket edebilmesi için geniş koridorlar gerekmektedir ki, yüksek kira metrekare fiyatları olan depolarda, bu, gereksiz, yüksek bir maliyettir. Teknolojinin gelişmesiyle, depo alanlarından tasarruf etmek, kazaları önlemek ve lojistik işini hızlandırmak amacıyla, yüksek raflı depolarda otomatik istifleyici vinçli sistemler kullanılmaya başlanmıştır.

Pektaş’ın Mini Load AS/RS sistemi, depo alanınızı tüm eksenlerde, tavana kadar en verimli şekilde kullanabilmeyi amaçlar. Deponuzu yukarı doğru da verimli kullanabildiğiniz, istifleme cihazlarına (forklift) gerek kalmadığı ve dolayısıyla raflar arasında olabilecek en küçük boşluğu bıraktığınız için, metrekareye depolayabildiğiniz ürün miktarı artarken, depolama maliyetleriniz çok düşürülebilir. Otomatik istifleyiciler, kaldırma tertibatı, asansör, taşıma ve uzaktan kontrol tertibatından oluşan elektromekanik bir tertibattır. Rayların üzerinde, elektrik tertibatıyla çalışan uzaktan bilgisayar kontrollü, özel bir yazılımla donatılmış sistemlerdir. Her deponun ve lojistik merkezinin ihtiyacına göre farklı yük kapasitelerinde, boyutlarda ve hızlarda özel olarak dizayn edilirler. Depolanacak olan ürünlerin raflara otomatik olarak yerleştirilebilmesi ve geri alınabilmesi için üç yönde çalışırlar: ileri/geri hareket, kaldırma/indirme ve raftan alma.3 eksende çalışabilirler. Paletli malzemeyi yatay eksende ileri geri, dikey ve yanlara doğru yatay olarak hareket ettirerek raflara depolanmasını ve depolanmış malzemenin geri alınmasını sağlarlar. Depolar arasındaki alan, istifleme cihazı (forklift) kullandığınızda 4 metre iken, stacker crane ile 1,5 metreye kadar düşürülebilir.

Avantajları:

Lojistik verimliliğin arttırılması ve süreç sayısının azaltılması.
Depo giriş ve çıkış işlemlerinin otomasyonu.
Ekonomik bir şekilde otomasyon sağlanması ve yatırım maliyetinin çok çabuk çıkartılması.
Hızlı ve Etkin; Giriş/Kabul, Yerleştirme ve sipariş toplama ile işgücü tasarrufu.
istifleme cihazlarının (forklift)hareket edeceği geniş koridorlara ihtiyaç olmayacağından, depolarda yerden büyük tasarruf sağlanması ve kira metrekare fiyatlarından tasarruf sağlanması
Deponun yukarı doğru hacmi de en iyi şekilde değerlendirileceği için, depolama maliyetlerinin düşürülmesi
Elle çalışmada yapılan hataların önlenmesi.
İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi
Kazaların önlenmesi
Sisteme giren ve çıkan ürünlerin takibinin kolaylıkla yapılması ve mevcut stokların doğru bir şekilde kontrolü
Malzeme ihtiyacı doğrultusunda, gerekli malzeme siparişi verebilmeyi sağlar
Depolarda büyük değişikliklere ve inşaatlara gerek olmadan kolayca mevcut raf sistemlerine entegre edilebilir
Sistemin üç boyutlu olarak her yöne çalışabilir
Bakım maliyetleri çok düşüktür.
İndeksleme yapabilmeyi öngören bir sistemdir
Envanterde doğruluk. Bütün pozisyonlarda tam denetim
“Ürünü insana iletme” prensibine dayanır.
Ürün giriş ve çıkış işlemlerinde gerçek zamanlı stok kontrolü ve maksimum verimlilik
Kutulara erişim sırasında maksimum rahatlık ve kolaylık
Ürün giriş ve çıkış işlemlerinin tam otomasyonu
Deponun manüel olarak yönetimin neden olduğu hataların ortadan kaldırılması.
Mevcut alanın verimli kullanılması
Depolanmış kutulara erişim sırasında rahatlık ve kolaylık

ASRS

Yüksek depo kiralarının bulunduğu yerlerde, lojistik ve depolama maliyetini düşürmek isteyen işletmeler için çok uygundur. Deponun sadece yatay alanını değil, aynı zamanda dikey hacmini de en verimli şekilde kullanılabildiği için, depolanan ürün miktarı artar. Ayrıca çok hızlı depo sirkülasyonu olan, lojistiğini hatasız ve hızlı yapma, hatasız envanter kontrolü yapma ve tam zamanında sipariş (just-in-time) verme ve karşılama ihtiyacı olan firmalar için çok uygundur.

Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi
Otomatik Depolama Sistemi