Sevkiyat Lojistiği ve Malzeme Çıkışı

Sevkiyat lojistiği, diğer bir deyişle outbound lojistik, işletmeden çıkan malların taşınması, depolanması ve araçlara teslim edilerek gidecekleri yerlere ulaştırılması anlamına gelmektedir.

Firmaya gelen ve giden malların lojistiği, tedarik zinciri yönetimi altında birleştirilir.

Pektaş İstifleme, 40 yıllık tecrübesiyle, Lojistik yöneticilerinin, bir taraftan dağıtım ağlarının güvenilirlik ve verimliliğini en üst düzeye çıkartırken, diğer taraftan da nakliye ve depolama maliyetlerini de en aza indirme ihtiyaçlarını çok iyi anlamakta ve bunu sağlamaya yönelik en uygun çözümleri sunmaktadır. Lojistik ağının planlanması aşamasından itibaren müşterilerine danışmanlık hizmeti vermekte ve en optimal çözümlerin planlanmasından gerçekleştirmesine kadar her aşamada müşterilerine destek olmaktadır.

Gelen ve giden lojistik arasındaki uyum, zamanlama ve güvenilirlik, kapsamlı bir tedarik zinciri yönetimi stratejisi geliştirmekle olabilir. En ideal çözümler için, bizi lütfen daha planlama aşamasındayken aramaktan çekinmeyiniz.

Sevkiyat Lojistiği

Pektaş, piyasada bilinen ve bilinmeyen her türlü manüel çözümlerden, konveyör sistemlerine, otomatik shuttle sistemlerden ve robotik çözümlere ve yazılımlara kadar firmanızın her türlü Tedarik Lojistiği ihtiyaçlarını en uygun ve en hesaplı şekilde nasıl çözebileceğiniz konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Sevkiyat Lojistiği
Sevkiyat Lojistiği
Sevkiyat Lojistiği
Sevkiyat Lojistiği
Sevkiyat Lojistiği