Yarı Otomatik Palet Taşıma Sistemi

Otomatik palet taşıma sisteminde kullanılan, tek bir eksende giden, sadece çok dar bir koridorun çalışması için yeterli olduğu, özel bir yazılımla kontrol edilen otomatik palet taşıma arabasıdır. Tek başına bir eksende çalışacak şekilde, ya da çok daha karışık bir sistem içerisinde de kullanılabilir.

Malzemeleri, çok hızlı bir şekilde otomatik olarak götürüp getirebilir. Depo raflarını dar bir alana sıkıştırılıp yerden büyük bir tasarruf sağlar.

Junior Mekiğin kullanıldığı yerlerde insan gücüne gerek olmadığından, insanların gireceği alan da depoya ayrılabilir ve insanların karıştığı iş kazaları neredeyse sıfıra iner. Sistem, ışıksız ortamda çalıştığından, aydınlatma ihtiyacı yoktur. Bu da işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Bu sistemde, tüm ürünleri Junior alıp koyduğu için içerideki malların envanterini sistem tam olarak bilir, sayıma gerek kalmaz.

Mekik Sistemi

Beş önemli fonksiyonu vardır:

Bir yerden bir yere otomatik olarak malzeme taşıma
Rafa palet yükleme
Raftan palet alma
Raftaki paletleri sayma
Rafı ileri veya geri doğru dizme. (rafın diğer ucundan da koyulabilir junior.

Mekik
Mekik
Mekik
Mekik
Mekik